Fotogalerie

Aikido klub Třebíč

Banner

Příhláška do klubu REDGYM

Račerovická ulice

Zdravotní komplikace omezující úpolové sportovní aktivity
Prohlášení:


  • Potvrzuji, že jsem starší 15 let a nezamlčel jsem trenérům žádné zdravotní problémy, které by mě mohly ohrozit při tréninku.

  • Jsou mi známa všechna zdravotní rizika spojená s tréninkem ve vybrané klubové činnosti.

  • Rozumím, že navštěvuji tréninky na své vlastní riziko a pro krytí případných úrazů si sjednám adekvátní pojištění.

  • Rozumím, že klub neručí za odložené cenné věci (mob. telefon, peníze, hodinky, šperky aj.).

  • Souhlasím se zpracováním a uchováním výše uvedených osobních údajů pro vnitřní potřeby klubu.

  • V případě, že jsem osoba mladší 18 let, souhlasí s výše uvedenými body můj zákonný zástupce, což dokládá svým podpisem níže.

Souhlasím s prohlášením *

Osoby mladší 18 let musí vyplnit následující:


Podpis osoby starší 18 let (podpis zákonného zástupce)……………………………………….


Pozn. Vytištěnou a podepsanou přihlášku sebou vezměte na nejbližší trénink a odevzdejte u obsluhy Redgym.

Zde nás najdete

Facebook